Wethouder Eva de Raadt: Laten we er samen voor zorgen dat gendergelijkheid

niet alleen rust op de schouders van al de vrouwen voor ons, maar op die van ons allemaal!

Wethouder Diana van Loenen: 

Ik vind het enorm belangrijk als  vrouwelijke wethouder en moeder dat vrouwen durven te zijn wie ze zijn. Ik ben dan ook blij dat het thema doorgevoerd wordt naar de internationale meidendag, dat gevierd gaat worden in de Schuur op 13 oktober dit jaar. Om zo ook de jonge meiden te bereiken.

 

Kern team 8 maart

Marijke, Barbara, Liesbeth, Marion, Iesje, Frederique, Lenie, Dominique, Jiska, Sofia.

8 maart was een topavond, we hebben belangrijke lessen geleerd en gaan het volgend jaar beter doen. maar een volle zaal met 120 vrouwen in theater De Liefde, een nieuw logo en een website hebben we toch enorme stappen gezet in Haarlem. Een samenwerking om blij van te worden. 

Hanny Bolle coordinator-

 Theater de Liefde

Wat een top team, dat was een leuke samenwerking!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je Hanny voor alle

 medewerking!

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid op 8 maart en tot volgend jaar!

Internationale Vrouwendag is een door de Verenigde Naties erkende feestdag die ieder jaar op 8 maart plaatsvindt. De Dag van de Vrouw werd voor het eerst uitgeroepen op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910 In het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten.

zoals onder andere op het gebied van werk en vrouwenkiesrecht.

In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd, in 1912 voor het eerst in Nederland.

 

Vrouwendemonstratie in Amsterdam.

 

 

 

Zoekt u meer informatie over vrouwenrechten, neemt u dan eens een kijkje in Atria. Het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

Al tientallen jaren wordt in Haarlem internationale vrouwendag gevierd. Er vonden en vinden activiteiten plaats in buurthuizen In Noord, Zuid, Oost en West en op verschillende locaties in het centrum op initiatief van diverse groepen. In 2019 is door de Rooie Vrouwen van de PvdA het

initiatief genomen om meer samen te werken en tot meer uitwisseling te komen. Uitgangspunt was om zowel 8 maart te vieren in eigen kring en buurt, als gezamenlijk in stedelijk verband.

Er sloten steeds meer vrouwen en organisaties bij dit initiatief aan. In 2020 was de eerste gezamenlijke viering in het Patronaat. Inmiddels bestaat de organiserende groep uit vertegenwoordigers van groepen en 

vertegenwoordigers van groepen en organisaties en bevlogen vrouwen die er individueel hun schouders onder zetten.

  • Gemeente Haarlem
  • Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
  • Rooie Vrouwen PvdA Kennemerland
  • Amnesty International
  • Rebup
  • Volt
  • Zonta Kennemerland Zuid 
  • Soroptimist club Haarlem en Omstreken
  • Buurts
  • De V.V.A.O (internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen).

 

In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema’s zoals:

* Economische zelfstandigheid

* Empowerment

* Seksueel geweld

* Zorg

* Werk

* Discriminatie

* Racisme

Tussen 25 November en 10 December zijn de ’16 Days of Action against Violence’, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Met name op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat voor een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Vier regionale vrouwenorganisaties Soroptimistclub Haarlem e.o.  Zonta Kennemerland Zuid, VVAO afdeling Haarlem,Oranje kleuren 20 gebouwen in Haarlem – Bloemendaal -Haarlemmermeer Heemstede – Velsen; de startbijeenkomst is op 25 november in Haarlem.

 

 

Wilhelmina Elisabeth Lensing Drucker

Een  Nederlandse politica, geboren in Amsterdam. Eén van de eerste Nederlandse feministen, schrijfster en vredesactiviste. Ze schreef behalve onder haar eigen naam ook onder de pseudoniemen Gipsy, Gitano en E. Prezcier.

Vanuit de in 1889 door Wilhelmina Drucker opgerichte Vrije Vrouwen Vereeniging ontstond in 1894 de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK). Naast Drucker waren Aletta Jacobs en Annette Versluys-Poelman de leidsters van deze vereniging.

Pijkel Schröder (voluit Marijke Geertruida Schröder, Haarlem 6 augustus 1934- Haarlem 7 februari 2000 was een Nederlands bestuurder. Zij was de eerste voorzitter van de Rooie vrouwen en van de Raad voor het jeugdbeleid.

Zij streed als feministe voor vrouwenrechten op het gebied van gelijkwaardig onderwijs, werk, salariëring en voor het recht op abortus.

 

 

Sima Sami Iskandar Bahou

Uitvoerend directeur van UN-women. Entiteit van de Verenigde Naties voor gendergeleijkheid en de empowerment van vrouwen UN-Women). Mevrouw Bahous is een voorvechter voor vrouwen en meisjes, gendergelijkheid en empowerment van jongeren, maar ook een fervent pleitbezorger voor kwaliteitsonderwijs, armoedebestrijding en inclusief bestuur.